ข้อคิดเพื่อวันนี้

ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ

ในหนังสือ ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ ที่ข้อคิดหนึ่งผมเขียนได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "คนมากมายที่เผชิญปัญหาได้ เบื้องหลังกำลังของเขาคือเพื่อน" เพื่อนคือคนร่วมวัยที่สามารถเข้าใจปัญหาของกันและกันได้ เพื่อนคือผู้ที่สามารถเข้าใจในความเป็นเรา เป็นผู้ที่เปลี่ยนความเหงา ความเศร้า ความหมดอาลัย ให้เป็นกำลัง เติมความหวังและความสดใหม่ในการดำเนินชีวิตได้ เราอาจกล่าวได้ว่า เพื่อนในวัยสูงอายุเป็นผู้ให้กำลังใจ เป็นผู้เข้าใจ เป็นผู้เยียวยาความเหงา และเป็นผู้ทำให้ชีวิตมีความหวัง

ข้อคิดเพื่อผู้นำ

หลายเดือนก่อนมีเพื่อนผู้ใกล้ชิดผมหลายท่านมีโอกาสเสนอว่าสิ่งที่ผมพูด หรือเขียนเอาไว้ในที่ต่าง ๆ มามายในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นน่าจะมีโอกาสทำการสกัดข้อคิดบางประเด็นที่สามารถนำมารวบรวมเป็นข้อคิดย่อ ๆ สั้น ๆ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อื่นในการดำเนินชีวิต

ข้อคิดเพื่อชีวิต

หลายเดือนก่อนมีเพื่อนผู้ใกล้ชิดผมหลายท่านมีโอกาสเสนอว่าสิ่งที่ผมพูด หรือเขียนเอาไว้ในที่ต่าง ๆ มามายในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นน่าจะมีโอกาสทำการสกัดข้อคิดบางประเด็นที่สามารถนำมารวบรวมเป็นข้อคิดย่อ ๆ สั้น ๆ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อื่นในการดำเนินชีวิต

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ 2

หนังสือ''ข้อคิดเพื่อชัยชนะ2''เป็นหนึ่งในหนังสือชุด''ข้อคิดเพื่อวันนี้''
นำเสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาด้านต่างๆของชีวิต
สาระความคิดสร้างเสริมกำลังใจสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ 1

ไม่มีใครที่อยากจะเป็นผู้พ่ายแพ้ในชีวิต เพราะความพ่ายแพ้หมายถึงความเจ็บปวดและความสูญเสีย ทุกคนล้วนอยากจะเป็นผู้กำชัยชนะทั้งสิ้น แต่ชัยชนะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาง่าย ๆ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง การทุ่มเท การยอมจ่ายราคา  การมุมานะฝึกฝนตนในหลาย ๆ ด้าน เปรียบได้กับนักกีฬาที่ใช้เวลาแข่งขันเพียงไม่กี่นาทีก็คว้าถ้วยแห่งชัยชนะมาครอบครอง แต่เบื้องหลังคือหยาดเหงื่อและหยดน้ำตาแห่งความพากเพียรอดทนนับเป็นเวลาแรมเดือนแรมปี โดยมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่เป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปอย่างไม่ย่อท้อ นั่นคือ ธงชัยที่โบกสะบัดท้าทายอยู่เบื้องหน้า

ข้อคิดเพื่อคำพูด

“คำพูด” เปรียบประดุจประตู 2 บาน ตั้งอยู่ในทิศตรงข้ามกัน บานหนึ่งเปิดสู่ความสดใสเบิกบาน บานหนึ่งเปิดสู่ความห่อเหี่ยว อับเฉา ทุกข์ระทม เสรีภาพสูงสุดในการเลือกของผู้ปรารถนาความสำเร็จ คือลงกลอนประตูด้านอับเฉา และเปิดประตูซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยคำพูดที่สดใส งดงาม ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขา

ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อล้มเหลว แต่เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต หลายคนมองความสำเร็จด้วยแง่มุมที่แตกต่างกัน คนที่มีโลกทัศน์และคุณลักษณะชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องเป็นจริงเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้

ข้อคิดเพื่อความรัก

    น้ำฝนให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของต้นไม้ ดอกไม้  “ความรัก” ก็เปรียบดุจน้ำฝนที่หลั่งรดชโลมดิน ย่อมให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจ และจิตใจได้ส่งผ่านพละกำลังอันยิ่งใหญ่ สร้างความเจริญงอกงามสู่ชีวิตมนุษย์ฉันนั้น เราพบว่า ในสถานที่ที่ขาดความรักจะไม่ต่างอะไรกับสภาพความแห้งแล้งของพื้นดินที่ขาดฝน ย่อมแห้งผากและแตกระแหง หัวใจที่ขาดรักจึงหยาบคาย แข็งกระด้างและไร้ความอ่อนโยนในชีวิต

ข้อคิดเพื่อความเป็นเลิศ

หากความเป็นเลิศแทรกซึมอยู่ภายในจิตสำนึกยองมนษย์ทุก ๆ  คน เราคงได้เห็นผลิตผล ที่เกิดจากสติปัญญาขอามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น และการต้องฝืนทนยอมรับความสูญเสียจากความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจหรือคิดไม่ถึงจะลดลง แต่น่าเสียดายท่นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเรามักจะให้คุณค่ะ ความสำคัญของการกระทำอย่างดีเลิศน้อยกว่า การกระทำเพื่อผลประโยชน์ “เฉพาะตน” หรือ “เฉพาะหน้า” โดยไม่รู้ว่าความเป็นเลิศคืออะไร สำคัญ อย่างไร เหตุใดต้องทำอย่างดีเลิศ และที่สำคัญคือไม่ ตระหนักว่าผลเสียของการกระท

ข้อคิดเพื่อครอบครัว

การสร้างครอบครัว นับเป็นความฝันและเป็น วิถีทางธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนล้วนวาดภาพการสร้างครอบครัวไว้สวยหรู แต่ในความเป็นจริงของชีวิต หลายคนกลับต้องพบกับความเจ็บปวดจากความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว “ข้อคิดเพื่อครอบครัว” เล่มนี้เป็นข้อคิดทั้งเชิงปรัชญา และเชิงปฏิบัติที่สกัดจากแนวความคิดและประสบการณ์แห่งความสำเร็จในการสร้างครอบครัวของผู้เขียน ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  คนที่กำลังจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่คนที่กำลังก่อร่างสร้างครอบครัวอย่างพิถีพิถัน รวมทั้งทุกคนที่เห็นคุณค่าความสำคัญของครอบครัวไม่ควรพลาด

Syndicate content