ครอบครัวแสนสุข

เลี้ยงลูกทั้งที ต้องให้ดี : สูตรปูทางชีวิตลูก

แม้ว่าความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ ความใกล้ชิดสนิทสนม จะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่พ่อแม่พึงให้แก่ลูก แต่เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ หากปรารถนาให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งด้านความคิด ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลี้ยงลูกอย่างมี "วิสัยทัศน์" และมี "หลักการ" ที่ถูกต้องด้วย หนังสือเล่มนี้ได้เจาะลึกแนวคิดและเทคนิคการดูแลลูกในบางมุมบางด้านอันเป็นด้านที่พ่อแม่อาจ..ละเลย หรือ..ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างครบถ้ว

เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ

วัยรุ่น..เป็นวัยที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ “หนักใจ” เป็นพิเศษเพราะลูกจะเริ่ม..จ๊าบ..จนน่าตกใจ
จ๊าบ 1..แต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด  
จ๊าบ 2..เจ๊าะแจ๊ะกับเพื่อน แต่จืดจางกับพ่อแม่
จ๊าบ 3..ขาโจ๋วัยมันส์ นัดกัน ‘ซ่า’ สุดขีด

เลือกคู่ ครองรัก

หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในหลาย ๆ เล่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อหนุ่มสาวผู้อยู่ในวัยแสวงหาความหมาย และคุณค่าของความรัก หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำหลักการ และขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างละเอียด สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง ในเล่มได้อธิบายเริ่มตั้งแต่ ความหมายของความรักที่แท้จริง ขั้นตอนการเริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์ การวางตัวต่อกันอย่างเหมาะสมเมื่อเป็นคู่รัก การเตรียมชีวิตสู่การแต่งงานควรคำนึงถึงสิ่งใด รวมถึงเคล็ดลับแห่งการครองรักอย่างไร จึงจะหวานชื่นยืนนาน ด้วยหวังว่าจะเป็นแนวทางให้หนุ่มสาว ดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการ "เลือกคู่ ครองรัก" อย่างแท้จริง

Syndicate content